(1)
Al-Hakimi خ. ع.; Al-Hajj ع. ا. ح.; Al-Ezzy أ. ن.; Esmaeel ب. ع. ا. Effect of Plant Density and Cultivar on Yield and Yield Components of Faba Bean Vicia Faba L. Under Ibb Governorate Conditions. Univ. Aden J. Nat. and Appl. Sc. 2023, 27, 179-190.