[1]
Al-khashah م. س., Alkor ب. ع., Bmuaafaa م. س. س., and Ali أ. م. ., “Response of three wheat cultivars (Triticum aestivum L.) to different sowing dates under Tuban Delta conditions Lahj, Governorate, Yemen”, Univ. Aden J. Nat. and Appl. Sc., vol. 27, no. 2, pp. 205–218, Oct. 2023.